Doanh thu cận biên là gì? Công thức tính và ví dụ

211

Doanh thu cận biên là khái niệm chỉ số lượng doanh thu mà doanh nghiệp nhận được khi bán một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Trong lĩnh vực kinh doanh, doanh thu cận biên thường được sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc quản lý chi phí và sản xuất sản phẩm.

doanh thu can bien la gi

1. Doanh thu cận biên là gì?

Doanh thu cận biên là khoản doanh thu mà doanh nghiệp nhận được khi bán một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi trừ đi chi phí cận biên. Trong một cách nhìn khác, doanh thu cận biên là khoản doanh thu mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả chi phí liên quan đến việc sản xuất và tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Doanh thu cận biên thường được sử dụng để đánh giá lợi nhuận thuần khiết của doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất. Nó cũng cung cấp thông tin cho các quyết định liên quan đến giá cả sản phẩm, phân tích lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh.

Khi doanh nghiệp tăng doanh thu cận biên, nó có thể đẩy mạnh việc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc cải thiện quy trình sản xuất để giảm chi phí cận biên. Điều này có thể giúp tăng lợi nhuận và tăng giá trị cho cổ đông của doanh nghiệp.

2. Cách tính doanh thu cận biên

Doanh thu cận biên được tính bằng công thức sau:

Doanh thu cận biên = Doanh thu – Chi phí cố định

Trong đó

  • Doanh thu là số tiền thu được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp
  • Chi phí cố định là chi phí không thay đổi theo mức độ sản xuất hoặc doanh thu.

Cách tính doanh thu cận biên là bắt đầu bằng việc tính tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó trừ đi chi phí cố định để tính ra doanh thu cận biên.

Việc tính toán doanh thu cận biên là một trong những cách để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Nếu doanh thu cận biên của một doanh nghiệp cao hơn so với đối thủ thì cho thấy doanh nghiệp đó đang có lợi thế cạnh tranh về mặt giá thành sản phẩm và có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn.

3. Tầm quan trọng của doanh thu cận biên với doanh nghiệp

Doanh thu cận biên là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp, cho phép đánh giá mức độ hiệu quả của việc sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh thu cận biên giúp đo lường mức độ tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp theo từng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Khi tính toán doanh thu cận biên, doanh nghiệp có thể biết được chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý của một sản phẩm hay dịch vụ.

Khi biết được doanh thu cận biên, doanh nghiệp có thể quyết định về mức giá bán sản phẩm, định hướng cho việc sản xuất, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

Doanh thu cận biên cũng là một trong những chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào một doanh nghiệp. Vì vậy, tăng cường doanh thu cận biên có thể tạo ra giá trị và độ tin cậy cho các nhà đầu tư và giúp thu hút được sự quan tâm của họ.

4. Làm sao để gia tăng doanh thu cận biên?

Để tăng doanh thu cận biên, doanh nghiệp có thể áp dụng một số chiến lược sau đây:

  • Tăng giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ: Điều này có thể được thực hiện bằng cách cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, tăng tính năng cao cấp hoặc giá trị thương hiệu.
  • Cắt giảm chi phí sản xuất: Doanh nghiệp có thể tìm kiếm những cách để cắt giảm chi phí sản xuất để tăng doanh thu cận biên. Ví dụ như tối ưu hóa quá trình sản xuất, sử dụng vật liệu giá rẻ hơn hoặc giảm bớt lượng thất thoát trong quá trình sản xuất.
  • Tăng sản lượng sản phẩm hoặc dịch vụ bán ra: Tăng sản lượng bán ra là một cách để giảm chi phí sản xuất và đồng thời tăng doanh thu cận biên. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng sản lượng tăng lên không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
  • Tăng doanh số bán hàng: Các hoạt động tiếp thị hiệu quả và tăng số lượng khách hàng là cách tốt nhất để tăng doanh thu cận biên. Doanh nghiệp có thể sử dụng các chiến lược khác nhau như quảng cáo, khuyến mãi, triển khai chương trình thân thiết khách hàng để tăng doanh số bán hàng và doanh thu.
  • Phát triển sản phẩm mới: Doanh nghiệp có thể tăng doanh thu cận biên bằng cách phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hấp dẫn khách hàng và giúp tăng doanh số bán hàng.

Các chiến lược trên sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu cận biên, cải thiện hiệu quả kinh doanh và nâng cao lợi nhuận.

5. Doanh thu cận biên ảnh hưởng thế nào đến giá thành sản phẩm?

Doanh thu cận biên có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Nó giúp doanh nghiệp tính toán được giá thành sản phẩm chính xác hơn bằng cách lấy tổng chi phí cố định và chi phí cận biên cộng lại, sau đó chia cho số lượng sản phẩm đã sản xuất để tính giá thành trung bình của từng sản phẩm.

Doanh thu cận biên càng cao thì giá thành sản phẩm càng thấp, và ngược lại, nếu doanh thu cận biên thấp thì giá thành sản phẩm sẽ cao hơn. Ngoài ra, doanh thu cận biên còn là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nếu doanh thu cận biên tăng, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể giảm giá thành sản phẩm hoặc tăng lợi nhuận, hoặc cả hai. Trong khi đó, nếu doanh thu cận biên giảm, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực tăng giá thành sản phẩm hoặc giảm lợi nhuận.

6. Doanh thu cận biên ảnh hưởng thế nào đến quyết định sản xuất của doanh nghiệp?

Doanh thu cận biên là một yếu tố quan trọng trong quyết định sản xuất của doanh nghiệp vì nó cho biết đến mức độ lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể kiếm được từ mỗi đơn vị sản phẩm.

  • Nếu doanh thu cận biên cao, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi sản phẩm bán ra, và do đó có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc tăng mức độ tiếp thị để bán thêm sản phẩm.
  • Nếu doanh thu cận biên thấp, doanh nghiệp sẽ phải tìm cách cắt giảm chi phí hoặc tăng giá để đạt được mức lợi nhuận mong muốn từ mỗi đơn vị sản phẩm.

Vì vậy, doanh thu cận biên là một chỉ số quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về sản xuất, tiếp thị và giá cả.

7. Doanh thu cận biên thay đổi như thế nào khi giá bán thay đổi?

Khi giá bán của sản phẩm thay đổi, doanh thu cận biên của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

Nếu giá bán tăng lên, doanh thu cận biên sẽ tăng, còn nếu giá bán giảm, doanh thu cận biên sẽ giảm. Điều này xảy ra vì doanh thu cận biên được tính bằng hiệu của giá bán và chi phí sản xuất cận biên. Khi giá bán tăng, hiệu của giá bán và chi phí sản xuất cận biên cũng tăng, làm tăng doanh thu cận biên.

Ngược lại, khi giá bán giảm, hiệu của giá bán và chi phí sản xuất cận biên giảm, làm giảm doanh thu cận biên.

Doanh thu cận biên là một chỉ số quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc bán sản phẩm. Chỉ số này cho phép doanh nghiệp biết được giá trị mỗi sản phẩm đóng góp vào lợi nhuận của doanh nghiệp và từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp nhằm tăng doanh thu cận biên và lợi nhuận cận biên.

Việc tăng doanh thu cận biên đồng nghĩa với việc tăng khả năng tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.