Doanh thu thuần và những điều có thể bạn cần biết

139

Doanh thu thuần là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Nó được tính bằng cách lấy tổng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ được bán ra bởi một doanh nghiệp trừ đi các khoản chi phí liên quan đến việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó.

Trong bối cảnh đầy cạnh tranh của ngày nay, doanh thu thuần là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và hiệu quả của chiến lược kinh doanh.

Bài viết này sẽ tập trung vào giải thích ý nghĩa của khái niệm này, cách tính toán doanh thu thuần, và tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp.

1. Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần (Net revenue) là khoản tiền thu được bởi doanh nghiệp từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định trừ đi các khoản giảm giá, khuyến mại và các khoản thuế liên quan.

doanh thu thuan la gi

Doanh thu thuần là một chỉ số tài chính quan trọng giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và đo lường mức độ thành công của các chiến lược kinh doanh được thực hiện.

Doanh thu thuần thường được sử dụng để so sánh với các chỉ số khác như chi phí và lợi nhuận để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp. Nếu doanh thu thuần tăng trong một khoảng thời gian nhất định, điều đó cho thấy doanh nghiệp đang có sự tăng trưởng và có thể đạt được mức độ sinh lời cao hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào doanh thu thuần mà không quan tâm đến các chi phí liên quan có thể dẫn đến các quyết định kinh doanh không hiệu quả và ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc quản lý và tối ưu hóa doanh thu thuần là rất quan trọng, cùng với việc đảm bảo rằng các chi phí liên quan được kiểm soát và giảm thiểu để đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho doanh nghiệp.

Doanh thu thuan tap doan hoa phat 6 thang dau nam 2022
Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Hòa Phát

2. Công thức tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần được tính bằng cách lấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu.

Công thức tính doanh thu thuần như sau:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu

Giải thích các thành phần trong công thức:

 • Tổng doanh thu: Là toàn bộ giá trị thu được từ các hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ ứng với đơn giá từng sản phẩm cộng với các khoản phải thu khác.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu: Đây là những khoản chi phí phát sinh được điều chỉnh làm giảm doanh thu, chúng bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bị trả lại và các loại thuế theo quy định.

3. So sánh doanh thu thuần và doanh thu tài chính

Doanh thu thuần và doanh thu tài chính là hai khái niệm khác nhau trong lĩnh vực kế toán tài chính. Có sự khác biệt về cách tính toán và ý nghĩa.

 • Doanh thu thuần (Net revenue): Là tổng số tiền thu được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm giá, hoàn trả và thuế giá trị gia tăng (VAT). Nó là một chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp.
 • Doanh thu tài chính (Financial revenue): Đây là doanh thu được sinh ra từ các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như lãi suất từ các khoản tiền gửi, chứng khoán và các khoản đầu tư khác. Doanh thu tài chính không phải là một chỉ số quan trọng như doanh thu thuần trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần và doanh thu tài chính đều là các chỉ số tài chính quan trọng cho doanh nghiệp, nhưng có ý nghĩa khác nhau trong việc đo lường hiệu quả kinh doanh.

4. Những yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần của một doanh nghiệp

Doanh thu thuần của một doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ: Doanh thu thuần của một doanh nghiệp phụ thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà nó cung cấp. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, doanh thu thuần sẽ giảm.
 • Thị trường: Tình trạng kinh tế, cạnh tranh và xu hướng của thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến doanh thu thuần của một doanh nghiệp. Nếu thị trường đang khó khăn, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ và doanh thu thuần sẽ giảm.
 • Chiến lược tiếp thị: Chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến doanh thu thuần. Nếu doanh nghiệp có chiến lược tiếp thị tốt, doanh thu thuần sẽ tăng. Ngược lại, nếu chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp không tốt, doanh thu thuần sẽ giảm.
 • Giá cả: Giá cả của sản phẩm hoặc dịch vụ cũng có ảnh hưởng đến doanh thu thuần của một doanh nghiệp. Nếu giá cả quá cao, khách hàng sẽ không mua sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Nếu giá cả quá thấp, doanh nghiệp sẽ không có đủ doanh thu thuần để trả cho chi phí sản xuất và hoạt động kinh doanh.
 • Khách hàng: Khách hàng cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu thuần của một doanh nghiệp. Nếu khách hàng hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, họ sẽ tiếp tục mua và doanh thu thuần sẽ tăng. Ngược lại, nếu khách hàng không hài lòng, họ sẽ chuyển sang các sản phẩm hoặc dịch vụ khác và doanh thu thuần sẽ giảm.

5. Nên tập trung vào tăng doanh thu thuần hay tăng lợi nhuận?

Việc tập trung vào tăng doanh thu thuần hay tăng lợi nhuận phụ thuộc vào mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

Nếu mục tiêu của doanh nghiệp là tăng trưởng và chiếm thị phần, thì tập trung vào tăng doanh thu thuần là cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của doanh nghiệp là tăng lợi nhuận và cải thiện năng suất, thì tập trung vào tăng lợi nhuận là mục tiêu cần đạt.

Việc tăng doanh thu thuần cũng không phải là giải pháp cho tất cả các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đã đạt đến giới hạn sản xuất hoặc thị trường của nó, thì tập trung vào tăng doanh thu thuần có thể dẫn đến các chi phí tăng cao mà không đạt được lợi nhuận mong đợi.

Vì vậy, việc quyết định tập trung vào tăng doanh thu thuần hay tăng lợi nhuận cần phải dựa trên mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, tình hình thị trường, tình trạng tài chính, cạnh tranh, và những yếu tố khác.

6. Sự ảnh hưởng của doanh thu thuần đến cổ phiếu của công ty

Việc tăng doanh thu thuần cho thấy tăng trưởng của doanh nghiệp và khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai.

Các nhà đầu tư thường đánh giá mức độ tăng trưởng doanh thu thuần của công ty để đưa ra quyết định đầu tư, và do đó, giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh thu thuần tăng cũng khiến giá cổ phiếu tăng vì có nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, ví dụ như lợi nhuận, cổ tức, tình hình kinh doanh, thị trường chung, và các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội khác.

7. Làm thế nào để nâng cao doanh thu thuần của một doanh nghiệp?

Để nâng cao doanh thu thuần của một doanh nghiệp, có thể áp dụng một số chiến lược sau:

 • Tăng cường phát triển sản phẩm/dịch vụ: Cung cấp sản phẩm/dịch vụ mới hoặc cải tiến sản phẩm/dịch vụ hiện có để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.
 • Mở rộng thị trường tiêu thụ: Mở rộng kênh phân phối, tăng cường quảng cáo và tiếp cận khách hàng mới ở các khu vực tiềm năng, giúp tăng doanh số bán hàng và doanh thu.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng để tạo sự hài lòng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó giúp tăng khả năng khách hàng mua lại sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp và tăng doanh thu thuần.
 • Điều chỉnh giá cả: Điều chỉnh giá cả để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ và tăng doanh thu thuần.
 • Tăng hiệu quả chiến lược marketing: Đầu tư vào chiến lược marketing thông minh và hiệu quả, đảm bảo đưa sản phẩm/dịch vụ đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu, từ đó tăng doanh thu thuần.
 • Nâng cao năng suất lao động: Tăng năng suất lao động bằng cách cải tiến quy trình sản xuất, đào tạo và phát triển nhân viên để giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả sản xuất, từ đó giảm giá thành sản phẩm và tăng doanh thu thuần.

Để nâng cao doanh thu thuần, doanh nghiệp cần tập trung vào phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, điều chỉnh giá cả, tăng hiệu quả chiến lược marketing và nâng cao năng suất lao động.

Tổng kết lại, doanh thu thuần là một chỉ số quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, thể hiện giá trị doanh số bán hàng và dịch vụ của công ty.

Việc theo dõi và tăng cường doanh thu thuần là một trong những yếu tố quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng.Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều vào doanh thu thuần có thể gây áp lực cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa lợi nhuận.

Do đó, việc cân bằng giữa tăng trưởng doanh thu thuần và tối ưu hóa lợi nhuận là cực kỳ quan trọng. Chỉ khi tất cả các yếu tố này được xem xét cẩn thận, doanh nghiệp mới có thể tăng trưởng bền vững và nắm bắt được cơ hội phát triển trong thị trường cạnh tranh hiện nay.