Đòn bẩy tài chính là gì? Đòn bẩy tài chính tiềm ẩn những rủi ro nào?

80

Đòn bẩy tài chính là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Đây là một công cụ mà các doanh nghiệp sử dụng để tăng lợi nhuận và tăng giá trị cho cổ đông.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về đòn bẩy tài chính và cách các doanh nghiệp sử dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận.

don bay tai chinh la gi

1. Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính (Financial leverage) là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính, chỉ việc sử dụng các nguồn tài chính vay mượn để tăng lợi nhuận hoặc lợi ích của một công ty hoặc một cá nhân.

Đòn bẩy tài chính thường được sử dụng để tăng tỷ suất sinh lợi cho các nhà đầu tư hoặc để tăng lợi nhuận của một công ty. Tuy nhiên nếu sử dụng quá mức hoặc không đúng cách, đòn bẩy tài chính có thể gây ra rủi ro và tổn thất lớn đối với người sử dụng.

Do đó việc áp dụng đòn bẩy tài chính phải được thực hiện một cách cân nhắc và có kế hoạch phù hợp.

2. Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính?

Doanh nghiệp nên sử dụng đòn bẩy tài chính vì nó có thể giúp tăng lợi nhuận và tăng giá trị cổ phiếu của công ty thông qua sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư vào các dự án có tiềm năng sinh lợi cao hơn.

Điều này giúp tăng khả năng sinh lời và tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời cũng giúp công ty tránh được việc sử dụng quá nhiều vốn tự có để đầu tư, dẫn đến rủi ro tài chính và hạn chế khả năng mở rộng của công ty.

Tuy nhiên sử dụng đòn bẩy tài chính cũng đồng nghĩa với việc tăng rủi ro tài chính của công ty, do đó cần được sử dụng và quản lý một cách cẩn trọng và có kế hoạch bảo đảm để đảm bảo tình trạng tài chính ổn định của công ty.

3. Đòn bẩy tài chính tiềm ẩn những rủi ro nào?

Mặc dù đòn bẩy tài chính có thể mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, nhưng nó cũng mang đến nhiều rủi ro tiềm ẩn. Các rủi ro này bao gồm:

  • Rủi ro tài chính: Khi sử dụng đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp phải trả lãi suất và khoản vay. Nếu không quản lý tốt, doanh nghiệp có thể bị mắc nợ và gặp khó khăn về tài chính.
  • Rủi ro hoạt động: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể làm tăng rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu không quản lý tốt, doanh nghiệp có thể không đủ khả năng trả nợ và sẽ phải đối mặt với sự cố tài chính.
  • Rủi ro hạch toán: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể dẫn đến các rủi ro hạch toán. Doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng họ đang áp dụng các phương pháp hạch toán đầy đủ và đúng đắn để tránh các rủi ro pháp lý.
  • Rủi ro thị trường: Đòn bẩy tài chính có thể dẫn đến tăng rủi ro thị trường, doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường và giảm giá trị của các khoản đầu tư.

Trước khi sử dụng đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp nên cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá tất cả các rủi ro tiềm ẩn để quản lý rủi ro và đảm bảo rằng họ có khả năng trả nợ và tiếp tục hoạt động bình thường.

4. Cách tính đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính được tính bằng cách chia tổng nợ của doanh nghiệp cho vốn chủ sở hữu (tức tổng tài sản trừ đi tổng nợ), hoặc chia tổng tài sản của doanh nghiệp cho vốn chủ sở hữu.

Công thức tính đòn bẩy tài chính là:

Đòn bẩy tài chính = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu;

hoặc

Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu

Trong đó:

  • Tổng nợ bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn
  • Vốn chủ sở hữu là số tiền mà các nhà đầu tư đầu tư vào doanh nghiệp thông qua cổ phiếu, cổ tức và lợi nhuận tích lũy.

5. Đòn bẩy tài chính có giới hạn không?

Đòn bẩy tài chính thường có giới hạn, tùy thuộc vào ngành công nghiệp và quy định của từng quốc gia.

Ở một số ngành như ngân hàng hoặc bất động sản, các tổ chức tài chính có thể được phép sử dụng đòn bẩy tài chính lớn hơn so với các ngành khác.

Tuy nhiên việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính có thể dẫn đến tình trạng nợ ngập đầu và gây rủi ro cho doanh nghiệp. Do vậy việc sử dụng đòn bẩy tài chính cần được cân nhắc kỹ lưỡng và áp dụng một cách hợp lý để giảm thiểu rủi ro.

Việc sử dụng đòn bẩy là một cách để tăng lợi nhuận và giá trị cho công ty, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tăng rủi ro và trách nhiệm tài chính.

Do đó, khi quản lý tài chính cho công ty, việc sử dụng đòn bẩy cần được xem xét kỹ lưỡng và có chiến lược phù hợp. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và tầm quan trọng của đòn bẩy tài chính trong quản lý tài chính doanh nghiệp.