Hủy niêm yết là gì? Vì sao công ty bị hủy niêm yết?

90

Trên thị trường chứng khoán, hủy niêm yết là một quá trình quan trọng trong việc chấm dứt niêm yết của một công ty trên sàn giao dịch. Điều này có thể xảy ra khi một công ty quyết định rút khỏi thị trường chứng khoán hoặc bị loại khỏi danh sách niêm yết.

Quá trình này ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư và các bên liên quan khác và cần được thực hiện đầy đủ và chính xác để tránh những rủi ro không đáng có.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quá trình hủy niêm yết và những tác động của nó đến các bên liên quan.

huy niem yet la gi

1. Hủy niêm yết là gì?

Hủy niêm yết (Delisting) là quá trình hủy bỏ các chứng khoán của một công ty khỏi sàn giao dịch chứng khoán. Việc hủy niêm yết có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau bao gồm việc mua lại, sáp nhập vào một công ty khác, giảm sự phụ thuộc vào thị trường chứng khoán hoặc bắt buộc hủy bỏ niêm yết do không đủ điều kiện hay do tình hình kinh doanh không đảm bảo.

Khi một công ty bị hủy niêm yết, nhà đầu tư sẽ không còn khả năng mua hoặc bán chứng khoán trên sàn giao dịch. Thay vào đó, các giao dịch chứng khoán của công ty có thể được thực hiện thông qua các phiên ngoại hoặc phương tiện giao dịch khác.

Việc hủy niêm yết có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nó cũng có thể tạo ra các khoản phí và chi phí liên quan đến việc loại bỏ các chứng khoán khỏi sàn giao dịch chứng khoán.

2. Quy trình hủy niêm yết

Quy trình hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán phụ thuộc vào quy định của từng sàn chứng khoán cụ thể và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thường có những bước chính sau:

  • Đăng ký hủy niêm yết: Công ty phải đăng ký hủy niêm yết cổ phiếu với sàn chứng khoán. Trong đó, công ty cần nêu rõ lý do hủy niêm yết, số lượng cổ phiếu muốn hủy niêm yết, thời gian thực hiện và các thông tin khác liên quan.
  • Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết: Sau khi được sàn chứng khoán chấp thuận đăng ký hủy niêm yết, công ty cần tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết, bao gồm thông báo cho cổ đông, thực hiện các thủ tục đối với các bên liên quan, thu hồi cổ phiếu từ cổ đông và các bên liên quan khác.
  • Thanh toán các khoản nợ: Trước khi được sàn chứng khoán chấp thuận hủy niêm yết, công ty cần thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các khoản phí liên quan đến việc niêm yết và hủy niêm yết cổ phiếu.
  • Thông báo về việc hủy niêm yết: Công ty cần phải thông báo cho cổ đông, các bên liên quan và công chúng về việc hủy niêm yết cổ phiếu.
  • Hoàn thành các thủ tục cuối cùng: Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết, công ty cần nộp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu và thông tin liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu cho sàn chứng khoán.

Tùy vào quy định của từng sàn chứng khoán và cơ quan quản lý nhà nước, quy trình hủy niêm yết cũng có thể thay đổi. Do đó, công ty cần tìm hiểu kỹ quy trình và các quy định liên quan trước khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu.

3. Ảnh hưởng của việc hủy niêm yết

Việc hủy niêm yết có thể ảnh hưởng đến cả công ty và cổ đông.

Đối với công ty, việc hủy niêm yết có thể giảm bớt sự quan tâm và chú ý của các nhà đầu tư và giới tài chính. Điều này có thể dẫn đến sự giảm giá của giá cổ phiếu và làm giảm giá trị thị trường của công ty.

Đối với cổ đông, việc hủy niêm yết cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến giá trị đầu tư của họ. Đặc biệt là khi họ đã mua cổ phiếu vào thời điểm thị trường còn năng động và có sự tăng trưởng, nhưng sau đó công ty quyết định hủy niêm yết khi thị trường bị suy giảm. Trong tình huống đó, cổ đông có thể mất một phần hoặc toàn bộ giá trị đầu tư của mình.

Cũng có một số trường hợp khi việc hủy niêm yết lại có tác động tích cực đến cả công ty và cổ đông. Ví dụ như khi công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán mà thị trường chứng khoán không năng động và không phát triển, hoặc khi công ty muốn giảm chi phí vận hành.

Trong các trường hợp này, việc hủy niêm yết có thể giúp công ty tiết kiệm được chi phí và tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.