Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và cách tính

98

Vòng quay vốn lưu động là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kế toán doanh nghiệp. Nó đề cập đến mức độ hiệu quả của việc quản lý và sử dụng các tài sản lưu động của doanh nghiệp để tạo ra dòng tiền và lợi nhuận.

Để đạt được vòng quay vốn lưu động tối ưu, doanh nghiệp cần phải có một chiến lược quản lý tài chính hiệu quả, tăng cường quản lý và điều hành các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho và tiền mặt.

Việc quản lý vòng quay vốn lưu động sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hoá tài trợ và sử dụng tài sản hiệu quả hơn, tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu thêm về vòng quay vốn lưu động và cách áp dụng nó trong kinh doanh để tăng cường lợi nhuận và phát triển doanh nghiệp.

vong quay von luu dong la gi

1. Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quản lý tài chính quan trọng trong doanh nghiệp, đo lường khả năng quay vòng tài sản lưu động để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Nó cũng được gọi là tỷ lệ quay vòng vốn lưu động hoặc tỷ suất quay vòng vốn lưu động.

Chỉ số này đo lường thời gian cần để một doanh nghiệp chuyển đổi tài sản lưu động thành tiền mặt, và sử dụng số tiền đó để trả nợ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh.

Nếu vòng quay vốn lưu động của một doanh nghiệp nhanh, điều đó có nghĩa là tài sản lưu động của nó được quay vòng nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển một cách hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ số này chậm, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ và sẽ phải tìm cách tăng vốn để duy trì hoạt động kinh doanh.

Vòng quay vốn lưu động được tính bằng cách chia tổng số tiền bán hàng cho số tiền đầu tư vào tài sản lưu động. Thông thường, một tỷ lệ vòng quay vốn lưu động cao hơn 1 được coi là tốt, và một tỷ lệ thấp hơn 1 có thể cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính.

2. Vòng quay vốn lưu động ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp. Nó cho biết thời gian mà doanh nghiệp cần để chuyển đổi vốn lưu động thành doanh thu và lợi nhuận.

Vòng quay vốn lưu động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo nhiều cách. Trong đó, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Một vòng quay vốn lưu động nhanh có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn và có khả năng thanh toán các khoản nợ nhanh hơn. Điều này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp không phải trả quá nhiều lãi suất và có thể sử dụng tiền để đầu tư vào hoạt động kinh doanh khác hoặc trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, vòng quay vốn lưu động cũng ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong quản lý tài sản và hàng tồn kho của doanh nghiệp. Nếu vòng quay vốn lưu động chậm, tức là doanh nghiệp đang giữ lại quá nhiều tài sản và hàng tồn kho, đồng nghĩa với việc tiền đang bị kẹt và không thể sử dụng để đầu tư vào hoạt động kinh doanh khác.

Do đó, đối với doanh nghiệp, việc tăng tốc vòng quay vốn lưu động là cần thiết để tăng tính linh hoạt trong quản lý tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Cách tính và đánh giá vòng quay vốn lưu động

Để tính toán và đánh giá vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, ta có thể sử dụng công thức sau:

Vòng quay vốn lưu động = (Doanh số bình quân / Tổng tài sản) x số ngày trong kỳ

Trong đó:

 • Doanh số bình quân: là tổng doanh số của doanh nghiệp trong kỳ được tính bằng cách chia tổng doanh thu cho số ngày trong kỳ.
 • Tổng tài sản: là tổng giá trị các tài sản của doanh nghiệp.
 • Số ngày trong kỳ: là số ngày trong kỳ tính toán vòng quay vốn lưu động, thường là một năm tài chính hoặc một quý tài chính.

Sau khi tính toán được vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, ta có thể đánh giá nó theo các mức độ sau:

 • Nhanh: nếu vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp thấp hơn so với mức trung bình của ngành, điều này cho thấy doanh nghiệp đang quản lý tài sản và khoảng thời gian thu hồi vốn lưu động hiệu quả.
 • Trung bình: nếu vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp tương đương với mức trung bình của ngành.
 • Chậm: nếu vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp cao hơn so với mức trung bình của ngành, điều này cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng tài sản và vốn lưu động không hiệu quả, có thể do các vấn đề về quản lý tài chính hoặc do các vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh.

Việc đánh giá vòng quay vốn lưu động giúp doanh nghiệp hiểu được hiệu quả quản lý tài sản và vốn lưu động của mình, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Ý nghĩa của vòng quay vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này là do nó cung cấp thông tin về khả năng của doanh nghiệp để quản lý vốn lưu động của mình.

Nếu vòng quay vốn lưu động thấp, điều này có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và/hoặc quản lý vốn lưu động của mình.

Vòng quay vốn lưu động cũng có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tài nguyên và cải thiện lợi nhuận. Khi vòng quay vốn lưu động tăng lên, doanh nghiệp có thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn một cách hiệu quả hơn và tăng cường khả năng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh khác.

Do đó, việc quản lý và tối ưu hóa vòng quay vốn lưu động là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có thể giữ vòng quay vốn lưu động ở mức phù hợp, điều này có thể giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng cường giá trị cho cổ đông.

5. Cách cải thiện vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp

Để cải thiện vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp, có thể áp dụng một số giải pháp như sau:

 • Tăng doanh thu: Doanh nghiệp có thể tăng doanh số bán hàng, doanh thu và giá trị khách hàng bằng cách tăng khả năng tiếp cận thị trường, quảng cáo sản phẩm, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến chất lượng dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
 • Quản lý và kiểm soát chi phí hiệu quả: Doanh nghiệp cần phải kiểm soát được các chi phí vận hành như chi phí hàng tồn kho, chi phí mua hàng, chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển để giảm thiểu tối đa chi phí và tăng lợi nhuận.
 • Tối ưu hoá quy trình sản xuất và phân phối: Doanh nghiệp cần cải thiện quy trình sản xuất và phân phối hàng hóa, tối ưu hóa quy trình cung ứng và vận chuyển, từ đó giảm thiểu thời gian trôi qua giữa quá trình sản xuất và thu tiền.
 • Quản lý và tối ưu hoá hàng tồn kho: Doanh nghiệp cần đánh giá lại mức độ cần thiết của hàng tồn kho và tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho, nhằm giảm thiểu chi phí hàng tồn kho và giảm thiểu thời gian bán hàng.
 • Tăng cường quản lý vốn và tài chính: Doanh nghiệp cần quản lý tài chính một cách khoa học, đảm bảo tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và giữ vốn lưu động ở mức thấp nhất, tăng cường quản lý quỹ tiền mặt và đàm phán với các đối tác thương mại để đảm bảo các khoản phải thu được thanh toán đúng hạn.

Việc cải thiện vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự tập trung, quản lý và kiểm soát chi phí, tài chính, sản xuất và quản lý hàng tồn kho. Khi vòng quay vốn lưu động được tối ưu hóa, doanh nghiệp sẽ đạt được sự bền vững về tài chính và phát triển.

6. So sánh vòng quay vốn lưu động và quay vòng vốn

Vòng quay vốn lưu động và quay vòng vốn là hai khái niệm khác nhau.

 • Vòng quay vốn lưu động là chỉ số đo lường khả năng của doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động để sản xuất hàng hoá, dịch vụ và bán hàng.
 • Quay vòng vốn là chỉ số đo lường khả năng của doanh nghiệp sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu.

Vòng quay vốn lưu động tập trung vào khả năng quản lý vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi quay vòng vốn tập trung vào khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu.

7. Cách cân bằng vòng quay vốn lưu động và lợi nhuận doanh nghiệp

Để cân bằng giữa vòng quay vốn lưu động và lợi nhuận của doanh nghiệp, có thể thực hiện các biện pháp như sau:

 • Tối ưu hoá quy trình sản xuất: Điều này giúp tăng năng suất sản xuất, giảm thiểu chi phí và tăng khả năng bán hàng, từ đó giảm thời gian quay vòng vốn lưu động.
 • Cải thiện quản lý đối tượng phải thu: Điều này giúp doanh nghiệp đàm phán với khách hàng để thu hồi các khoản phải thu trong thời gian ngắn nhất có thể.
 • Quản lý quyền lực tài chính: Tuyệt đối tránh việc sử dụng quyền lực tài chính không đúng cách, không phù hợp với kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải lựa chọn phương án đầu tư, tài trợ phù hợp, từ đó cải thiện hiệu quả quay vòng vốn lưu động và đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Phân tích dòng tiền: Phân tích dòng tiền giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các khoản phải thu, khoản phải trả, chi phí, thu nhập. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định phù hợp để cân bằng giữa vòng quay vốn lưu động và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Việc cân bằng giữa vòng quay vốn lưu động và lợi nhuận của doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng trong quản lý kinh doanh. Doanh nghiệp cần phải có sự đầu tư và phát triển phù hợp để đảm bảo quay vòng vốn lưu động một cách hiệu quả, từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong kinh doanh, vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả về quản lý tài chính của doanh nghiệp. Việc cải thiện và duy trì mức độ vòng quay vốn lưu động hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp tăng tính thanh khoản, giảm rủi ro tài chính và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Việc cân bằng giữa vòng quay vốn lưu động và lợi nhuận là một thách thức đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên với các biện pháp quản lý tài chính thông minh và thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp có thể đạt được sự cân bằng này và tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.