Định giá doanh nghiệp là gì? Các phương pháp xác định giá trị

196

Trong kinh doanh, định giá doanh nghiệp là một quá trình quan trọng để đánh giá giá trị của doanh nghiệp trong việc mua bán, hợp tác hoặc đầu tư.

Việc định giá doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu hiểu rõ giá trị của doanh nghiệp để có thể đưa ra những quyết định và chiến lược đầu tư kinh doanh phù hợp.

dinh gia doanh nghiep

1. Định giá doanh nghiệp là gì?

Định giá doanh nghiệp là quá trình xác định giá trị tài sản của một công ty hoặc tổ chức. Việc định giá doanh nghiệp có thể được thực hiện bởi nhiều mục đích khác nhau như mua bán cổ phần, đầu tư, tái cấu trúc công ty hoặc định giá thương vụ mua lại.

Trong quá trình định giá, các chuyên gia sẽ xem xét các yếu tố khác nhau như tài sản, thu nhập, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền và rủi ro của công ty để đưa ra một con số đại diện cho giá trị của công ty.

Một số phương pháp phổ biến để định giá doanh nghiệp bao gồm:

 • Phương pháp định giá dựa trên thu nhập: đây là phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên dòng tiền hoặc lợi nhuận của công ty.
 • Phương pháp định giá tài sản: đây là phương pháp xác định giá trị của doanh nghiệp dựa trên giá trị tài sản sở hữu của công ty.
 • Phương pháp định giá so sánh: đây là phương pháp đánh giá giá trị của doanh nghiệp bằng cách so sánh với các công ty tương tự hoặc các giao dịch tương tự trên thị trường.

Sử dụng phương pháp định giá nào phụ thuộc vào mục đích của việc định giá và đặc điểm của công ty. Khi thực hiện định giá doanh nghiệp, các chuyên gia thường sử dụng một hoặc nhiều phương pháp để đảm bảo kết quả đánh giá chính xác và đầy đủ.

2. Tầm quan trọng của định giá doanh nghiệp trong kinh doanh

Định giá doanh nghiệp là một công cụ quan trọng trong kinh doanh vì nó cung cấp cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan thông tin về giá trị của một công ty.

Dưới đây là vai trò quan trọng của việc định giá doanh nghiệp:

 • Hỗ trợ quyết định đầu tư: Định giá doanh nghiệp là công cụ hữu ích để đánh giá mức độ tiềm năng và khả năng sinh lời của một công ty, giúp các nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư vào công ty đó hay không.
 • Hỗ trợ quyết định mua bán: Định giá doanh nghiệp cung cấp cho các bên liên quan thông tin về giá trị của công ty trong trường hợp mua bán cổ phần hoặc toàn bộ công ty. Điều này giúp cho các bên có thể đưa ra quyết định chính xác và đúng đắn về giá trị thực của công ty.
 • Hỗ trợ quản lý tài chính: Định giá doanh nghiệp là một công cụ hữu ích để quản lý tài chính, giúp các nhà quản lý có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh và giải pháp tài chính để tăng lợi nhuận và giá trị của công ty.
 • Tạo niềm tin đối với các bên liên quan: Định giá doanh nghiệp cung cấp cho các bên liên quan thông tin chính xác và khách quan về giá trị của công ty. Điều này giúp tạo niềm tin và sự tin tưởng của các bên liên quan, đặc biệt là các nhà đầu tư và các nhà tài trợ.
 • Cải thiện quản lý rủi ro: Định giá doanh nghiệp giúp các nhà quản lý hiểu rõ về rủi ro của công ty, giúp họ có thể đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp và cải thiện quản lý rủi ro của công ty.

Định giá doanh nghiệp là một công cụ quan trọng trong kinh doanh, giúp các bên liên quan có thể đưa ra quyết định chính xác và đúng đắn về giá trị của công ty và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

3. Các phương pháp định giá doanh nghiệp

Có nhiều phương pháp định giá doanh nghiệp được sử dụng để đánh giá giá trị của một công ty. Dưới đây là một số phương pháp định giá doanh nghiệp phổ biến:

a) Phương pháp định giá dựa trên định giá tài sản

Phương pháp này định giá doanh nghiệp bằng cách tính toán giá trị ròng tài sản của công ty, bao gồm các tài sản vô hình và tài sản vật chất. Phương pháp này thường được sử dụng cho các công ty có quy mô nhỏ và ít hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

b) Phương pháp định giá dựa trên định giá lợi nhuận

Phương pháp này dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty để định giá giá trị của công ty. Phương pháp này phổ biến trong các công ty có quy mô lớn và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh năng suất cao.

c) Phương pháp định giá dựa trên thị trường

Phương pháp này dựa trên giá trị của các công ty tương tự hoặc các giao dịch mua bán cổ phiếu tương tự trên thị trường để định giá giá trị của công ty. Phương pháp này phù hợp cho các công ty có quy mô lớn và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chuyên môn.

d) Phương pháp định giá dựa trên giá trị thương hiệu

Phương pháp này dựa trên giá trị của thương hiệu của công ty để định giá giá trị của công ty. Phương pháp này thường được sử dụng cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vô hình như công nghệ thông tin, truyền thông và marketing.

e) Phương pháp định giá dựa trên dòng tiền chi trả

Phương pháp này dựa trên dòng tiền chi trả tương lai để định giá giá trị của công ty. Phương pháp này phù hợp cho các công ty có quy mô lớn và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi nhiều vốn đầu tư.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số yếu tố phổ biến:

 • Lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động có ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Một công ty hoạt động trong lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn và tăng trưởng nhanh sẽ có giá trị cao hơn so với một công ty thuộc lĩnh vực đang ở giai đoạn đi xuống.
 • Tình trạng tài chính của doanh nghiệp: Tình trạng tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của doanh nghiệp. Những công ty có tình trạng tài chính tốt, doanh thu và lợi nhuận ổn định, ít nợ và nhiều tiền mặt sẽ có giá trị cao hơn so với các công ty có tình trạng tài chính kém, hoạt động kinh doanh thua lỗ và có nhiều khoản nợ.
 • Vị trí thị trường của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có vị trí trong thị trường càng lớn, có thương hiệu uy tín và mối quan hệ tốt với các đối tác sẽ có giá trị cao hơn so với các doanh nghiệp mới tham gia thị trường hoặc có vị trí thị trường thấp.
 • Quản lý và nhân viên: Chất lượng của đội ngũ quản lý và nhân viên cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp. Những công ty có đội ngũ quản lý và nhân viên có tay nghề cao, năng lực và nhiệt huyết trong công việc sẽ có giá trị cao hơn so với các công ty có đội ngũ quản lý và nhân viên chưa có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn.
 • Các yếu tố pháp lý: Các yếu tố pháp lý như sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, giấy phép kinh doanh, chứng nhận sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người lao động và các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp.

5. Các bước trong quy trình định giá doanh nghiệp

Quy trình để định giá một doanh nghiệp có thể bao gồm các bước cơ bản sau:

 • Thu thập thông tin về doanh nghiệp: Bước đầu tiên là thu thập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm lịch sử, tài sản, cơ cấu vốn, dòng tiền, lợi nhuận, tình trạng tài chính, chiến lược kinh doanh, vị trí thị trường, đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác.
 • Lựa chọn phương pháp định giá: Sau khi thu thập thông tin, cần lựa chọn phương pháp định giá phù hợp với doanh nghiệp và mục đích định giá.
 • Xác định giá trị các tài sản và khoản nợ của doanh nghiệp: Đây là bước quan trọng trong định giá doanh nghiệp, bao gồm xác định giá trị các tài sản (bất động sản, thiết bị, hàng tồn kho, v.v.) và các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • Phân tích dòng tiền: Phân tích dòng tiền là bước đánh giá dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đưa ra dự báo tài chính: Dựa trên các thông tin đã thu thập, cần đưa ra dự báo về tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Tính toán giá trị doanh nghiệp: Dựa trên các thông tin đã thu thập và phân tích, cần tính toán giá trị doanh nghiệp sử dụng phương pháp định giá đã lựa chọn.
 • Kiểm tra và đánh giá kết quả định giá: Sau khi tính toán giá trị doanh nghiệp, cần kiểm tra và đánh giá kết quả định giá để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.
 • So sánh với giá trị thị trường: Cuối cùng chúng ta cần so sánh giá trị doanh nghiệp tính toán được với giá trị thị trường của các công ty cùng ngành để đánh giá tính khả thi của kết quả định giá.

Định giá doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và quan trọng để đánh giá giá trị của doanh nghiệp trong việc mua bán, hợp tác hoặc đầu tư.

Để định giá doanh nghiệp hiệu quả, nhà đầu tư và chủ sở hữu cần tìm hiểu và đánh giá các yếu tố quan trọng như lịch sử tài chính, thị trường, cạnh tranh, quy mô và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Việc định giá doanh nghiệp đúng giá trị sẽ giúp tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro trong các quyết định kinh doanh.