Lợi nhuận giữ lại là gì? Công thức và cách tính RE

175

Lợi nhuận giữ lại là một khái niệm kinh doanh quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Nó đại diện cho số tiền còn lại sau khi công ty trả hết các khoản nợ và chi phí khác từ doanh thu.

Lợi nhuận giữ lại được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đầu tư vào nhân sự và hạ tầng, trả cổ tức cho cổ đông hoặc giảm giá bán hàng.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về thu nhập giữ lại.

1. Thu nhập giữ lại là gì?

Lợi nhuận giữ lại hay thu nhập giữ lại (Retained Earnings) là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, thường được sử dụng để chỉ số tiền lợi nhuận mà một công ty tích luỹ được sau khi đã trừ đi các khoản cổ tức đã trả cho cổ đông.

loi nhuan giu lai

Khi một công ty kiếm được lợi nhuận, nó có thể quyết định dùng số tiền này để trả cổ tức cho các cổ đông hoặc giữ lại để tái đầu tư vào công ty. Lợi nhuận giữ lại là một chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá khả năng tài chính và tăng trưởng của một công ty trong tương lai.

Nếu một công ty tích lũy được nhiều lợi nhuận giữ lại, điều này cho thấy công ty đang có khả năng tăng trưởng và phát triển về mặt tài chính. Ngược lại, nếu một công ty chi trả quá nhiều cổ tức cho cổ đông mà không giữ lại đủ lợi nhuận để đầu tư lại, nó có thể gặp khó khăn trong việc phát triển và mở rộng.

Lợi nhuận giữ lại cũng là một nguồn tài chính quan trọng cho các hoạt động kinh doanh của công ty, giúp công ty tài trợ cho các dự án đầu tư mới, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận giữ lại là một chỉ số tài chính quan trọng giúp đánh giá khả năng tài chính và tăng trưởng của một công ty, cũng như cung cấp nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Công thức tính RE

Lợi nhuận giữ lại là khoản lợi nhuận mà một doanh nghiệp lựa chọn không phân phối cho các cổ đông mà giữ lại để sử dụng cho các mục đích khác như đầu tư vào tài sản cố định, hoặc để trả nợ, hoặc để tăng vốn, hoặc để chia cho cổ đông sau này.

Công thức tính lợi nhuận giữ lại như sau: Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuận sau thuế – Cổ tức

Trong đó:

 • Lợi nhuận sau thuế là số tiền lợi nhuận thu được sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Cổ tức là tổng số tiền chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức.

Khi một doanh nghiệp có lợi nhuận giữ lại, nó có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình và tăng cường sức mạnh tài chính.  Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng sinh lời và cạnh tranh trên thị trường.

Nếu một doanh nghiệp không có lợi nhuận giữ lại, thì sẽ khó khăn hơn trong việc phát triển và đầu tư cho tương lai. Việc tính toán và quản lý lợi nhuận giữ lại là rất quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp đưa ra quyết định hợp lý về việc sử dụng lợi nhuận của mình để phát triển hoạt động kinh doanh trong tương lai.

3. RE ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Lợi nhuận giữ lại (retained earnings) của một doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

 • Doanh thu: Doanh thu càng cao thì lợi nhuận giữ lại càng lớn. Chi phí: Chi phí càng thấp thì lợi nhuận giữ lại càng cao.
 • Thuế: Thuế chiếm một phần lớn trong lợi nhuận giữ lại, do đó, thuế cao sẽ giảm lợi nhuận giữ lại.
 • Phân phối cổ tức: Khi một doanh nghiệp chi trả cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận giữ lại sẽ giảm.
 • Đầu tư và phát triển: Khi doanh nghiệp đầu tư và phát triển, lợi nhuận giữ lại sẽ giảm để trang trải cho các chi phí đầu tư.
 • Khấu hao: Chi phí khấu hao cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp.
 • Cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của nó.
 • Các sự kiện bất thường: Những sự kiện bất thường như thảm họa tự nhiên, đình công hoặc khủng hoảng tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận giữ lại của một doanh nghiệp, do đó để tăng lợi nhuận giữ lại, doanh nghiệp cần tăng doanh thu, giảm chi phí và tăng năng suất, đồng thời đầu tư và phát triển một cách có trách nhiệm.

4. Ý nghĩa của lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại là số tiền mà một doanh nghiệp giữ lại sau khi đã trả các khoản chi phí và thuế từ lợi nhuận thu được. Lợi nhuận giữ lại mang nhiều ý nghĩa đối với doanh nghiệp như:

 • Tạo ra tiền dư để đầu tư: Lợi nhuận giữ lại là nguồn tài chính để doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động mới, mở rộng quy mô hoặc trang bị thêm công nghệ hiện đại.
 • Đảm bảo tính ổn định của doanh nghiệp: Lợi nhuận giữ lại giúp doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định tài chính và khả năng hoạt động trong tương lai. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư và khách hàng.
 • Đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn: Lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp, chẳng hạn như trả nợ hoặc mua sắm tài sản cố định.
 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển: Lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới, giúp doanh nghiệp đạt được sự phát triển bền vững và cạnh tranh.
 • Trả cổ tức cho cổ đông: Một phần lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông, giúp tăng sự hấp dẫn và độ tin cậy của doanh nghiệp với các nhà đầu tư.

5. Lợi nhuận giữ lại được doanh nghiệp sử dụng để làm gì?

Lợi nhuận giữ lại trong doanh nghiệp có nhiều ứng dụng quan trọng. Một số ứng dụng chính bao gồm:

 • Đầu tư tài chính: Lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để đầu tư vào các cơ hội tài chính khác, giúp tăng trưởng và đa dạng hoá tài sản của doanh nghiệp.
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới: Lợi nhuận giữ lại cung cấp cho doanh nghiệp các nguồn tài chính cần thiết để nghiên cứu, phát triển và giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Trả nợ: Lợi nhuận giữ lại có thể được sử dụng để trả nợ hoặc giảm thiểu dư nợ của doanh nghiệp.
 • Thanh toán cổ tức: Lợi nhuận giữ lại cũng có thể được sử dụng để thanh toán cổ tức cho các cổ đông của doanh nghiệp.
 • Tăng trưởng doanh nghiệp: Lợi nhuận giữ lại cung cấp cho doanh nghiệp các nguồn tài chính cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới, giúp tăng trưởng doanh nghiệp.

Lợi nhuận giữ lại là một chỉ số quan trọng của doanh nghiệp, cung cấp cho các nhà quản lý và cổ đông thông tin về khả năng tài chính của doanh nghiệp để đầu tư vào các hoạt động tương lai.

6. Lợi nhuận giữ lại có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu không?

Lợi nhuận giữ lại có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của một công ty. Nếu một công ty có lợi nhuận giữ lại cao, điều đó có thể được coi là một dấu hiệu tích cực cho thấy công ty đang tăng trưởng và phát triển, đồng thời cũng tạo ra nhiều tiềm năng cho việc đầu tư.

Nếu một công ty có lợi nhuận giữ lại ổn định và tăng trưởng đều đặn thì giá cổ phiếu của công ty đó có thể tăng theo thời gian. Tuy nhiên, việc ước tính tương lai về lợi nhuận giữ lại của một công ty là một công việc khó khăn và chúng ta không thể dự đoán chính xác tương lai.

Nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận giữ lại mà không xem xét các yếu tố khác, sẽ là một quá trình đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư thông thường sẽ sử dụng nhiều chỉ số và thông tin khác nhau để đánh giá giá trị của một công ty trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

7. Lợi nhuận giữ lại cao có tốt không?

Không nhất thiết lợi nhuận giữ lại càng cao thì tốt hơn. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như ngành nghề, vốn đầu tư, kế hoạch tài chính, chiến lược tăng trưởng, và các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Mức lợi nhuận giữ lại quá cao có thể cho thấy doanh nghiệp đang quá thận trọng trong việc đầu tư vào mở rộng hoặc tăng trưởng, trong khi một mức lợi nhuận giữ lại quá thấp có thể cho thấy doanh nghiệp đang quá tập trung vào việc trả cổ tức mà bỏ qua cơ hội đầu tư để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

Do đó, lợi nhuận giữ lại nên được xem xét cùng với các yếu tố khác để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tạm kết, lợi nhuận giữ lại là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và khả năng phát triển bền vững trong tương lai. Việc tính toán và theo dõi lợi nhuận giữ lại giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính hiệu quả, bao gồm việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông, tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh và trả nợ.

Điều quan trọng là lợi nhuận giữ lại không phải là một chỉ số tuyệt đối, mà cần được đánh giá kết hợp với nhiều yếu tố khác như ngành công nghiệp, chiến lược kinh doanh, và các biến động kinh tế. Việc hiểu rõ về lợi nhuận giữ lại và các yếu tố ảnh hưởng đến nó sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sức mạnh tài chính và phát triển bền vững trong thời gian dài.