Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và ý nghĩa của LNG

130

Lợi nhuận gộp là một khái niệm kinh tế quan trọng, thường được sử dụng để đo lường hiệu suất sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó cho biết tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí sản xuất và kinh doanh liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Lợi nhuận gộp càng cao thì tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được càng cao, từ đó thể hiện mức độ hiệu quả và thành công của doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin quan trọng về loại lợi nhuận này.

loi nhuan gop la gi

1. Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (Gross Profit) là khoản lợi nhuận mà một doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

loi nhuan gop vinamilk quy 2 nam 2022

Để tính lợi nhuận gộp, ta cần trừ chi phí hàng hóa bán ra khỏi doanh thu. Chi phí hàng hóa bán ra bao gồm chi phí trực tiếp để sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất.

Lợi nhuận gộp có thể được sử dụng để trả các chi phí không trực tiếp như chi phí quản lý, chi phí tiếp thị và chi phí tài chính. Lợi nhuận gộp là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính vì nó cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Lợi nhuận gộp cao có thể cho chúng ta biết doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và giảm thiểu được các chi phí liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, việc so sánh lợi nhuận gộp giữa các doanh nghiệp cần phải cân nhắc đến ngành nghề kinh doanh và kích thước của doanh nghiệp.

2. Công thức và cách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp được tính bằng công thức sau:

Lợi nhuận gộp = doanh thu – chi phí vốn

Trong đó:

  • Doanh thu là tổng giá trị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong kỳ tính toán.
  • Chi phí vốn là tổng chi phí để sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động và các chi phí khác liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Lợi nhuận gộp thường được tính trên cơ sở kỳ tính toán hàng quý hoặc hàng năm. Nó cho biết khoản tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi trừ đi chi phí để sản xuất hoặc cung cấp chúng.

3. Ý nghĩa của lợi nhuận gộp với doanh nghiệp

Lợi nhuận gộp là chỉ số quan trọng cho thấy mức độ hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là những ý nghĩa của lợi nhuận gộp đối với doanh nghiệp:

  • LNG cho biết tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và doanh thu của doanh nghiệp, cho phép đánh giá mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên và quản lý chi phí.
  • Lợi nhuận gộp cao thường cho thấy doanh nghiệp đang vận hành hiệu quả, có khả năng kiểm soát được chi phí sản xuất và đem lại giá trị cho khách hàng.
  • Thể thể hiện mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành và khả năng cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Lợi nhuận gộp cao hay thấp cũng phụ thuộc vào ngành kinh doanh của doanh nghiệp. Các ngành kinh doanh khác nhau có mức độ lợi nhuận gộp khác nhau, do đó việc so sánh chỉ số này giữa các doanh nghiệp trong các ngành khác nhau cần cẩn trọng.
  • Lợi nhuận gộp là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng cho thấy khả năng cạnh tranh trong ngành và đem lại giá trị cho khách hàng.

4. Lợi nhuận gộp có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu không?

Lợi nhuận gộp là một trong những chỉ số quan trọng được đánh giá để đo lường sự tăng trưởng và hiệu quả của một doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Việc tăng trưởng lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp thường được xem là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư, vì nó cho thấy doanh nghiệp đang có khả năng tăng doanh thu, cắt giảm chi phí hoặc tăng giá bán hàng.

Lợi nhuận gộp chỉ là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, không phải là yếu tố quyết định duy nhất cho giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

Các yếu tố khác, chẳng hạn như lợi nhuận ròng, tình hình kinh doanh chung của doanh nghiệp và tình hình kinh tế toàn cầu cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

5. Lợi nhuận gộp có ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông không?

Lợi nhuận gộp là chỉ số quan trọng cho doanh nghiệp để đánh giá khả năng sinh lời của mình trong việc sản xuất và kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cổ đông.

Vì lợi nhuận gộp bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, nó cho phép doanh nghiệp tính toán được mức độ lợi nhuận thuần khi bỏ qua các chi phí quản lý hoặc chi phí tài chính khác.

Điều này giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn chính xác hơn về hiệu quả của việc sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của mình. Vì vậy, mức độ lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp càng cao, thì khả năng sinh lời của doanh nghiệp đó càng tốt. Điều này sẽ tạo niềm tin cho cổ đông và có thể dẫn đến mức giá cổ phiếu tăng lên.

Một lợi nhuận gộp tốt cũng cho phép doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mở rộng kinh doanh, hoặc trả cổ tức cho cổ đông. Tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông.

6. Lợi nhuận gộp bao nhiêu là tốt?

Không có con số cụ thể để xác định rằng lợi nhuận gộp nào là tốt hoặc không tốt, vì điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong nhiều trường hợp, mức độ lợi nhuận gộp càng cao thì doanh nghiệp càng có khả năng tăng trưởng và có lợi thế cạnh tranh tốt hơn.

Lợi nhuận gộp quá cao có thể là dấu hiệu của việc giá thành sản phẩm quá cao hoặc quản lý chi phí không hiệu quả, dẫn đến giá sản phẩm cao hơn so với đối thủ cạnh tranh, khó cạnh tranh hơn trên thị trường.

Việc đánh giá lợi nhuận gộp cần phải được thực hiện cẩn thận và trong bối cảnh của lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà doanh nghiệp hoạt động.