Chi phí vốn là gì? Công thức và cách tính chi phí vốn

133

Chi phí vốn là một trong những chỉ số tài chính quan trọng liên quan đến lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Việc quản lý và sử dụng vốn doanh nghiệp một cách hiệu quả không hề đơn giản, đòi hỏi nắm vững các kiến thức kế toán, tài chính, kinh tế và các phương pháp quản lý hiện đại.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chi phí vốn, ý nghĩa của nó trong quản lý doanh nghiệp và các giải pháp quản lý chi phí vốn hiệu quả.

chi phi von la gi

1. Chi phí vốn là gì?

Chi phí vốn (Cost of Capital) là tổng số tiền mà một công ty hoặc tổ chức phải chi trả để tài trợ các hoạt động kinh doanh của mình. Đây là một trong những chỉ số tài chính quan trọng trong tài chính doanh nghiệp do nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của công ty cũng như các quyết định đầu tư.

Chi phí vốn cũng được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của các dự án đầu tư hoặc để đánh giá tính khả thi của các kế hoạch tài chính của công ty.

Các phương pháp tính toán chi phí vốn có thể khác nhau tùy thuộc vào loại vốn và phương pháp tài trợ mà công ty sử dụng. Một trong những phương pháp phổ biến nhất để tính toán chi phí vốn của một công ty là sử dụng tỷ lệ trung bình có trọng số của chi phí vốn vay và chi phí vốn của chủ sở hữu (WACC).

2. Các loại chi phí vốn

Hiện nay, có thể phân loại các loại chi phí vốn chính thành bốn loại: Chi phí vốn cổ phiếu ưu đãi, chi phí của thu nhập giữ lại, chi phí vốn cổ phiếu thông thường và chi phí vốn của chủ sở hữu.

 • Chi phí của cổ phiếu ưu đãi được xác định bằng một tỷ lệ cố định của cổ tức. Cổ tức được trả cho cả cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi và thường được thanh toán bằng thu nhập sau thuế. Vì vậy, chi phí này được tính trên cơ sở thu nhập sau thuế.
 • Chi phí của thu nhập giữ lại là chi phí mà một doanh nghiệp phải chịu để giữ lại một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận thay vì trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức.
 • Chi phí vốn cổ phiếu thông thường là chi phí mà một công ty phải trả để huy động được nguồn vốn từ cổ phiếu thông thường. Đây là một trong những thành phần quan trọng của chi phí vốn và được tính toán dựa trên lợi tức mong đợi của cổ đông thông thường.
 • Chi phí vốn chủ sở hữu là tỷ lệ trả cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu hoặc cổ đông của một công ty để đền bù cho rủi ro mà họ đảm nhận khi đầu tư vào công ty đó. Chi phí vốn của chủ sở hữu thường được tính toán dựa trên cơ hội chi phí của các khoản đầu tư tương tự có thể có được trên thị trường tài chính.

3. Công thức và cách tính chi phí vốn

Công thức và cách tính chi phí vốn của một công ty phụ thuộc vào loại vốn và phương pháp tài trợ mà công ty đang sử dụng.

cach tinh chi phi von

Dưới đây là một số phương pháp thường được sử dụng để tính toán chi phí vốn của một công ty:

*Tính Chi phí vốn của chủ sở hữu:

Công thức: Cost of Equity = Rf + β * (Rm – Rf)

Trong đó:

 • Rf: Là tỷ lệ lãi suất cho khoản tiền không rủi ro.
 • β: Là chỉ số beta của công ty, đo lường mức độ rủi ro của cổ phiếu so với thị trường chung (market risk premium).
 • Rm: Là tỷ lệ lợi nhuận trung bình của thị trường chứng khoán.

*Tính chi phí vốn vay:

Công thức: Chi phí vốn vay = (Tỷ lệ lãi suất trên khoản vay) x (1 – Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp)

Tính Chi phí vốn bình quân (WACC):

Công thức: WACC = (E/V) x Re + (D/V) x Rd x (1 – T)

Trong đó:

 • E: Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu của công ty.
 • D: Tổng giá trị thị trường của các khoản vay của công ty.
 • V: Tổng giá trị thị trường của tài sản của công ty (total value = E + D).
 • Re: Chi phí vốn chủ sở hữu.
 • Rd: Chi phí vốn vay.
 • T: Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để tính toán chi phí vốn của một công ty, ta cần xác định các thông số trên và áp dụng công thức phù hợp với phương pháp tài trợ và loại vốn của công ty đó.

Quá trình tính toán này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ và phần mềm tài chính chuyên dụng.

4. Ý nghĩa của chi phí vốn

Chi phí vốn là một khái niệm quan trọng trong tài chính do nó có ý nghĩa rất lớn đối với các quyết định đầu tư của công ty và các nhà đầu tư.

y nghia cua chi phi von

Những ý nghĩa mà chi phí vốn mang lại như sau:

 • Xác định giá trị doanh nghiệp: Chi phí vốn được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai của công ty. Đây là một trong những phương pháp chính để đánh giá giá trị của một công ty và xác định giá trị thực của cổ phiếu.
 • Đánh giá tính khả thi của các kế hoạch đầu tư: Chi phí vốn cũng được sử dụng để đánh giá tính khả thi của các kế hoạch đầu tư của công ty. Bằng cách so sánh chi phí vốn của một dự án với mức lợi nhuận dự kiến, công ty có thể quyết định liệu có nên đầu tư vào dự án đó hay không.
 • Hỗ trợ quyết định tài chính: Chi phí vốn cũng được sử dụng để hỗ trợ quyết định tài chính của công ty. Ví dụ, nếu chi phí vốn của công ty tăng lên, thì công ty có thể quyết định giảm các hoạt động vay tiền hoặc tăng giá cổ phiếu để thu hút các nhà đầu tư.
 • Cải thiện quản trị rủi ro: Chi phí vốn cũng có thể được sử dụng để cải thiện quản trị rủi ro của công ty. Nếu chi phí vốn của công ty quá cao, công ty có thể tăng tỷ lệ sở hữu của chủ sở hữu hoặc tìm kiếm các nguồn vốn mới để giảm chi phí vốn vay.

5. Các giải pháp quản lý chi phí vốn hiệu quả

Quản lý chi phí vốn là một bước quan trọng trong việc tăng cường sự cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường.

Dưới đây là một số giải pháp giúp việc quản lý chi phí vốn hiệu quả hơn:

 • Tăng cường quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí vốn của doanh nghiệp. Việc tăng cường quản lý rủi ro sẽ giúp giảm chi phí vốn và tăng cường sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Đa dạng hóa nguồn vốn: Tập trung quá nhiều vào một nguồn vốn có thể dẫn đến tăng chi phí vốn của doanh nghiệp. Việc tìm kiếm và sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau sẽ giúp giảm rủi ro và chi phí vốn.
 • Tăng cường quản lý vốn lưu động: Quản lý tốt vốn lưu động sẽ giúp giảm chi phí vốn và tăng cường sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Các hoạt động quản lý vốn lưu động bao gồm quản lý thời gian thanh toán và thu tiền, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh, quản lý tồn kho…
 • Áp dụng công nghệ và tiết kiệm chi phí: Sử dụng công nghệ mới và các giải pháp tiết kiệm chi phí sẽ giúp giảm chi phí vốn và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • Tối ưu hóa cấu trúc vốn: Giúp doanh nghiệp có thể tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường. Điều này bao gồm việc xem xét các tùy chọn vốn như vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn rủi ro và lựa chọn cách phù hợp để tối ưu hóa cấu trúc vốn.
 • Tăng cường quản lý tổng thể: Tăng cường quản lý tổng thể sẽ giúp giảm chi phí vốn và tăng cường sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

6. Kết luận

Chi phí vốn là chi phí doanh nghiệp phải trả để sử dụng nguồn vốn và tài sản để sản xuất hoặc kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Việc quản lý chi phí vốn rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó có ảnh hưởng đến lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Việc áp dụng phương pháp tính toán phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp có được những thông tin chính xác về chi phí vốn và từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, tối ưu hóa việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các giải pháp quản lý chi phí vốn hiệu quả bao gồm tối ưu hóa cấu trúc vốn, tăng cường quản lý rủi ro tài chính, tối ưu hóa chu trình sản xuất và tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.

Việc quản lý chi phí vốn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp. Nếu được quản lý và ứng dụng đúng cách, chi phí vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng cường sức cạnh tranh và nâng cao lợi nhuận.