Trang chủĐầu tưPhương pháp phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

Phương pháp phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

Phân tích cơ bản là một trong những phương pháp đánh giá giá trị của một công ty bằng cách đánh giá các chỉ số kinh doanh, tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty đó.

Đây là một phương pháp quan trọng trong đầu tư chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và có hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phương pháp phân tích cơ bản và cách nó giúp đánh giá giá trị của một công ty.

phan tich co ban la gi

1. Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (fundamental analysis) là một phương pháp phân tích đầu tư chứng khoán dựa trên việc phân tích các yếu tố kinh tế, tài chính, quản lý và các yếu tố khác của một doanh nghiệp.

Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị thực của một doanh nghiệp, từ đó quyết định mua, bán hoặc giữ cổ phiếu.

Theo phương pháp phân tích cơ bản, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu các chỉ số tài chính của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, dòng tiền tự do, v.v. Nhà đầu tư cũng sẽ xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp, chẳng hạn như thị trường, chính sách, các sự kiện toàn cầu và các yếu tố kỹ thuật khác.

Phân tích cơ bản cũng liên quan đến việc đánh giá các yếu tố quản lý của doanh nghiệp, bao gồm sự lãnh đạo, chiến lược, chính sách tài chính và các hoạt động đầu tư.

Nhà đầu tư cũng nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ, thị phần và cạnh tranh để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp và thị trường mà nó hoạt động.

Phân tích cơ bản là một trong những phương pháp phân tích được sử dụng phổ biến nhất trong đầu tư chứng khoán, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư dài hạn. Nó giúp nhà đầu tư đánh giá được giá trị thực của doanh nghiệp và xác định được các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, phân tích cơ bản không phải lúc nào cũng đưa ra kết quả chính xác và nhất quán.

2. Các yếu tố trong phân tích cơ bản

Trong phân tích cơ bản, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các yếu tố cơ bản của một công ty để đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó. Các yếu tố cơ bản bao gồm:

 • Doanh thu và lợi nhuận: Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phân tích cơ bản. Nhà đầu tư sẽ tìm hiểu về doanh thu và lợi nhuận của công ty trong quá khứ và dự báo tương lai để đánh giá hiệu suất của công ty.
 • Tài sản: Nhà đầu tư cũng quan tâm đến tài sản của công ty, bao gồm tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản vô hình và các khoản đầu tư.
 • Nợ và vốn chủ sở hữu: Nhà đầu tư cần xem xét tình trạng nợ và vốn chủ sở hữu của công ty để đánh giá khả năng tài chính và rủi ro.
 • Thị trường và đối thủ cạnh tranh: Nhà đầu tư cần tìm hiểu về thị trường và đối thủ cạnh tranh của công ty để đánh giá khả năng cạnh tranh và tăng trưởng của công ty.
 • Lãnh đạo và quản lý: Nhà đầu tư cũng quan tâm đến lãnh đạo và quản lý của công ty để đánh giá khả năng điều hành và quản lý tài chính của công ty.

Tổng hợp các yếu tố trên, phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dựa trên nền tảng về cơ bản của công ty, từ đó giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời.

3. Định giá cổ phiếu theo phân tích cơ bản

Phương pháp định giá cổ phiếu theo phân tích cơ bản là một trong những phương pháp thường được sử dụng để đánh giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Để định giá cổ phiếu, người đầu tư sử dụng các chỉ số và thông tin kinh doanh của công ty như doanh thu, lợi nhuận, tài sản và công nợ để tính toán giá trị thực của cổ phiếu. Các yếu tố khác như tình hình tài chính, lãnh đạo công ty, thị trường cạnh tranh cũng được xem xét để đánh giá tiềm năng phát triển của công ty trong tương lai.

Các phương pháp định giá cổ phiếu theo phân tích cơ bản thường được sử dụng bao gồm:

 • Định giá dựa trên giá trị tài sản: Xác định giá trị thực của công ty bằng cách tính toán giá trị tài sản ròng của công ty (tổng tài sản trừ đi tổng nợ).
 • Định giá dựa trên định giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành: So sánh giá cổ phiếu của công ty với giá cổ phiếu của các công ty trong cùng ngành để định giá.
 • Định giá dựa trên dòng tiền: Tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền mà công ty sẽ tạo ra trong tương lai.

Mỗi phương pháp định giá có những ưu điểm và hạn chế riêng, nhà đầu tư cần phân tích và đánh giá kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu của công ty.

4. Xác định điểm mua và bán theo phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là phương pháp đánh giá giá trị của một công ty dựa trên các yếu tố kinh doanh và tài chính. Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định điểm mua và bán cổ phiếu của công ty đó dựa trên giá trị định giá của cổ phiếu so với giá thị trường hiện tại.

Để xác định điểm mua và bán cổ phiếu theo phân tích cơ bản, nhà đầu tư có thể áp dụng các phương pháp sau đây:

 • Định giá theo PE: Đây là phương pháp định giá phổ biến nhất, dựa trên tỷ số P/E (Price-to-Earnings) – tỷ số giá cổ phiếu trên mỗi đơn vị lợi nhuận. Tỷ số này cho biết giá cổ phiếu của công ty so với lợi nhuận mỗi cổ phiếu. Nếu tỷ số P/E của công ty đó thấp hơn so với tỷ số P/E của các công ty trong ngành hoặc so với lịch sử của chính công ty đó thì có thể đây là điểm mua. Ngược lại, nếu tỷ số P/E quá cao thì có thể đây là điểm bán.
 • Định giá bằng PEG: Phương pháp này tính tỷ lệ giá cổ phiếu trên mức tăng trưởng lợi nhuận (PEG ratio) – tỷ số P/E chia cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Nếu PEG ratio thấp hơn so với PEG ratio trung bình của các công ty trong ngành hoặc so với lịch sử của công ty đó thì có thể đây là điểm mua. Ngược lại, nếu PEG ratio quá cao thì có thể đây là điểm bán.
 • Định giá bằng NAV: Phương pháp này tính giá trị tài sản ròng của công ty (net asset value – NAV), bao gồm tài sản và nợ. Nếu giá cổ phiếu của công ty thấp hơn giá trị NAV của công ty thì có thể đây là điểm mua. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu cao hơn giá trị NAV thì có thể đây là điểm bán.
 • Định giá bằng DCF: Phương pháp này tính giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền mà công ty sẽ sản xuất trong tương lai và chiết khấu chúng về giá trị hiện tại.

5. Ưu và nhược điểm của phương pháp phân tích cơ bản

a) Ưu điểm:

 • Tập trung vào các yếu tố cơ bản về doanh nghiệp, giúp đánh giá chính xác giá trị thực của cổ phiếu.
 • Giúp định giá cổ phiếu theo các chỉ số tài chính, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giúp đưa ra quyết định đầu tư dựa trên nền tảng vững chắc và dài hạn.
 • Các thông tin được sử dụng trong phân tích cơ bản thường là các dữ liệu công khai và có thể được kiểm tra, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.

b) Nhược điểm

 • Phân tích cơ bản yêu cầu phải có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính và kinh doanh, nên không phù hợp cho các nhà đầu tư mới.
 • Các yếu tố cơ bản không phải lúc nào cũng thể hiện đầy đủ tình hình thực tế của doanh nghiệp, nhất là đối với các công ty mới thành lập hoặc đang phát triển.
 • Phân tích cơ bản không đánh giá được tâm lý thị trường và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
 • Các chỉ số tài chính không thể hiện được những yếu tố về sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty mới nổi và các ngành công nghệ mới.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp phân tích quan trọng trong đầu tư chứng khoán, mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư nên sử dụng cả hai phương pháp để có cái nhìn toàn diện về tình hình doanh nghiệp và thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

6. Áp dụng phương pháp phân tích cơ bản vào đầu tư chứng khoán

Phương pháp phân tích cơ bản là một trong những phương pháp phân tích chứng khoán được sử dụng rộng rãi. Đối với nhà đầu tư áp dụng phương pháp này, có một số lưu ý cần nhớ:

 • Nên tìm hiểu sâu về công ty và ngành nghề của nó: Để đánh giá chính xác giá trị của một công ty, nhà đầu tư cần tìm hiểu về sản phẩm/dịch vụ của công ty, ngành nghề, đối thủ cạnh tranh, vị trí thị trường, tình hình tài chính,…
 • Sử dụng nhiều nguồn thông tin: Nhà đầu tư nên sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau để đánh giá chính xác giá trị của công ty và tránh bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch.
 • Xác định giá trị hợp lý: Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu và so sánh với giá thị trường để quyết định mua hay bán.
 • Thực hiện định giá định kỳ: Nhà đầu tư cần thực hiện định giá định kỳ để đánh giá tình hình kinh doanh và tài chính của công ty, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin: Thị trường và các yếu tố kinh tế xã hội luôn thay đổi, do đó nhà đầu tư cần thường xuyên cập nhật thông tin để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Phương pháp phân tích cơ bản cũng có nhược điểm. Các yếu tố tâm lý trong đầu tư chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, không phải lúc nào giá cổ phiếu cũng phản ánh đúng giá trị thực tế của công ty.

Bên cạnh đó, việc định giá cổ phiếu theo phân tích cơ bản cũng không phải là hoàn toàn chính xác, có thể gặp phải sai sót do các yếu tố bên ngoài như biến động của thị trường, các chính sách của chính phủ…

7. Kết luận

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng, vì vậy nhà đầu tư nên tìm hiểu cả hai phương pháp và áp dụng linh hoạt để đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất.

Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp như tài chính, lợi nhuận, quản lý và thị trường, từ đó đưa ra định giá cổ phiếu và xác định điểm mua/bán.

Phương pháp này phù hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển tốt và ổn định trong dài hạn. Cũng như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản cũng có nhược điểm là phụ thuộc nhiều vào thông tin công bố và các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, và không thể dự đoán được tác động của các yếu tố bất ngờ như thị trường, sự kiện chính trị, địa chấn, dịch bệnh.

Bởi vậy, nhà đầu tư nên kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.

NỘI DUNG LIÊN QUAN

XEM NHIỀU

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM