Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế môn bài, thời hạn nộp

126

Thuế môn bài có thể được hiểu đơn giản là một khoản phí được trả cho Chính phủ hàng năm để có đặc quyền được cấp phép làm một việc gì đó. Thuế môn bài thường được dựa vào vốn điều lệ ghi trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. 

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế gián thu đánh vào các đối tượng có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam do doanh nghiệp tự nộp hàng năm.

thue mon bai la gi

Tất cả các công ty, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả chi nhánh, cửa hàng, nhà máy) và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều phải chịu phí thuế môn bài, mức phí thuế môn bài là khác nhau đối với các tổ chức kinh tế và đối với hộ gia đình / cá nhân.

2. Các bậc thuế môn bài

Tất cả các công ty, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả chi nhánh, cửa hàng, nhà máy) và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều phải chịu thuế môn bài, mức phí môn bài khác nhau đối với tổ chức kinh tế và đối với hộ gia đình / cá nhân.

Số tiền thuế môn bài mà một doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán dựa trên số vốn đăng ký của họ (như được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của họ) theo bảng dưới đây.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) và công ty cổ phần (CTCP), số vốn đăng ký bằng số vốn điều lệ. Trường hợp vốn đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Thuế môn bài với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
Vốn đăng ký ban đầu (tỷ đồng) Mức thuế môn bài phải nộp/năm (VND)
Trên 10 3,000,000
Từ 5 đến 10 2,000,000
Từ 2 đến dưới 5 1,500,000
Dưới 2 1,000,000

Mức thuế môn bài áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam dựa trên mức thu nhập bình quân hàng tháng như sau:

Thuế môn bài với cá nhân, hộ gia đình
Thu nhập hàng tháng (VND) Mức thuế môn bài phải nộp/năm (VND)
Trên 1,500,000 1,000,000
Trên 1,000,000 đến 1,500,000 750,000
Trên 750,000 đến 1,000,000 500,000
Trên 500,000 đến 750,000 300,000
Trên 300,000 đến 500,000 100,000
Dưới 300,000  50,000

3. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Theo quy định của pháp luật, một số trường hợp được miễn đóng lệ phí môn bài. Cụ thể theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

 • Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu có doanh thu hàng năm nhỏ hơn hoặc bằng 100.000.000 đồng.
 • Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên hay không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy – hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Các điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí như báo in, báo nói, báo điện tử, báo truyền hình.
 • Các hợp tác xã, liên hiệp HTX bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Các quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX và của các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi sẽ được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Xem thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

4. Thời hạn đóng lệ phí môn bài

Theo Nghị định, thuế môn bài được miễn thuế trong năm đầu tiên kinh doanh hoặc hoạt động đối với các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp thành lập mới
 • Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh lần đầu
 • Văn phòng đại diện (RO), chi nhánh và địa điểm kinh doanh được thành lập trong thời gian miễn trừ
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh trong ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (ERC); và
 • Cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non công lập.
 • Ngoài ra, theo quy định mới, các doanh nghiệp mới thành lập có thể nộp hồ sơ khai thuế BLT trước ngày 30 tháng 1 của năm thành lập hoặc hoạt động tiếp theo. Điều này có thể được thực hiện trực tuyến và mất ít hơn một ngày.

Ngoài ra, thuế môn bài không bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng hoạt động miễn là phải nộp thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan thuế trước ngày 30 tháng 1 hàng năm.

Xem thêm: Thuế VAT là gì? Ý nghĩa của thuế GTGT